Keolis

Problem
Stockholm Lokaltrafik utgjorde 80% av Busslinks omsättning. De uppfattades som ”storstads-snobbiga” och hade svårt att vinna upphandlingar i övriga landet. För att lyckas vinna fler städer måste de bli mer lokala, mer kända och mer unika. Cabomba fick uppdraget att ta fram en ny position som var ledig, logisk och lönsam. I uppdraget ingick också att byta namn på bolaget då Kelolis blivit huvudägare.  
Lösning
Syftet var att tidigt få samsyn i Keolis svenska ledningsgrupp om nuläget och det önskade läget. Målet var att hitta en marknadsposition som var ledig, logisk och lönsam. Vi rekommenderade först att förflytta Keolis till en ny kategori: Från kollektivtrafik till miljövänlig stadstrafik. Eftersom Keolis internationellt hade världens största miljövänliga bussflotta och de var duktiga på lokala anpassningar tog vi positionen: marknadens första specialist på lokalt anpassad miljövänlig stadstrafik.

När strategiarbetet var klart tog vi fram en varumärkesplattform som implementerades i organisationen.
Resultat
Resultatet lät inte vänta på sig. Här är några pressmeddelanden:
KEOLIS SVERIGE VANN UPPHANDLING AV BUSSTRAFIK PÅ HISINGEN, GÖTEBORG
– Det är med stolthet jag kan konstatera att Keolis Sverige befäster sin position som Sveriges ledande aktör inom miljövänlig stadstrafik och att vi får fortsatt förtroende att utveckla det kollektiva resandet i Göteborg, avslutar Elisabeth Andreasson. Genom dagens anbudsvinst blir Keolis Sverige Göteborgs största bussoperatör med 350 bussar och 950 anställda.
VINST FÖR KEOLIS SVERIGE I JÖNKÖPING
– Keolis Sverige befäster nu ytterligare sin position som marknadens första specialist på lokalt anpassad miljövänlig stadstrafik och vi ser fram emot att få utveckla stadstrafiken i Jönköping tillsammans med kunder och Jönköpings länstrafik, säger Anders Lundström, VD, Keolis Sverige