SIA Glass

Uppdraget var att förtydliga inriktningen och särskilja SIA Glass från konkurrenterna. Vårt mål var att hitta en lönsam position där man är marknads- eller kategoriledare. Resultatet lät inte vänta på sig. Sia Glass vände förlust till vinst på mindre än ett år.
Problem
SIA Glass hade ett gott rykte, bra kvalitet men brottades med lönsamhetsproblem. Man hade ett brett sortiment för att attrahera alla, allt från barn till vuxna. Man blev inget för någon. GB Glass var allt för starka på stycksaksmarknaden och Triumfglass var starkare på att konkurrera med låga priser.
Lösning
Cabomba tog fram en position som var ledig, logisk och lönsam för SIA Glass. Genom att fokusera på det konsumentsegment där SIA Glass var som starkast tog man en position som Sveriges första specialist på vuxenglass och blev dessutom kategoriledare i segmentet. Tillsammans minskade vi produktsortimentet och fokuserade extra på premiumprodukter.
Resultat
Kunderna, handeln, uppskattade den nya strategin som gav SIA Glass en klar roll vid sidan av konkurrenterna. Man vände dessutom resultatet från förlust till vinst på mindre än ett år.