Veidekke Bostad

Norges största byggbolag, men fortfarande relativt okända i Sverige. Genom att lyfta fram Veidekkes fördelar (och de är flera) skapas en aktör som snabbt vinner respekt på den tuffa svenska marknaden.
Problem
Det visuella uttryck man hade var olika i olika delar av landet. Olika regioner arbetade med olika reklambyråer. Cabombas uppdrag efter vunnen pitch var att lyfta och differentiera Veidekke Bostad genom det visuella uttrycket.
Lösning
Cabomba tog fram olika designuttryck där helhetsintrycket tydligt differentierade Veidekke Bostad från sina konkurrenter. Av alla olika delar som utvecklades kan vi nämna att vi tog vi fram en rubriksättning som låg i linje med kundlöftet ”Tillsammans utvecklar vi bostadsdrömmar”, vi tog fram ett sätt att tydligare, enklare och snabbare förmedla de viktigaste konsumentfördelarna med varje bostadsprojekt, vi tog fram ett bildmanér som är tydligt Veidekke Bostad.
Resultat
Alla regioner använder nu den nya designmanualen vilket ger Veidekke Bostad samma visuella uttryck över hela landet vilket var målet. Mera exakta siffror kommer inom kort