Den inre resan

Vi hjälper dig med implementering av positionen och kommunikationsplattformen i organisationen. För att maximera effekten av en ny varumärkesstrategi är det viktigt att alla i organisationen vet vart vi ska och hur vi ska nå dit.
Analys och förstudie – Workshop och undersökning av nuläge. Vad ska den inre resan åstadkomma? När startar vi? När ska vi vara i mål? Vad får den kosta?

Namn på Den inre resan – Vad ska resan heta? Ska vi ha delresor?

Kreativa idéer och budskap – Hur ska budskapet sägas och uttryckas? Vilken retorik använder vi? Hur ser aktiviteterna ut?

Kommunikationsstrategi – Vilka kanaler har vi tillgång till? Vilka passar bäst för vad? Hur ska vi nå målen?

Digital och analog utbildning – Vilka verktyg behövs? Har vi ett bra intranät?

Genomförande – Vi projektleder gärna implementeringen tillsammans med ert team.

Från 140 000kr