Grafisk profil

För att tydliggöra en förändring, vare sig det gäller varumärkesstrategier, kommunikationsplattformar eller marknadspositioner, underlättar det att även ändra den grafiska profilen. Vi hjälper till med att ge ditt företag en ny identitet.
Designmanual – En grafisk profil tas fram för att tydliggöra företagets image.

Logotyp – Vi tar fram en logotyp kopplat till nya positionen.

Typsnitt – Hur ska texter på webb och trycksaker se ut? Vilka fonter ska användas?

Färger – Vilka färger ska vi förknippas med? Går färgerna ihop med vår övergripande strategi?

Symboler – Ska vi använda symboler i vår kommunikation? Vilka? Vad förmedlar vi med dem?

Mallar – Kommunikationen underlättas med mallar för Word, PowerPoint, visitkort etc.

Förpackning – Att paketera sin produkt på ett snyggt sätt kan vara avgörande för att hamna top-of-mind.

Bildbank – En bild säger mer än tusen ord. Att ha en bildbank som överensstämmer med ens strategi underlättar kommunikationsarbetet.

Från 160 000kr