Kommunikations-
plattform

För att en varumärkessstrategi ska bli verklighet måste den gå att kommunicera, både internt och externt. Vi hjälper dig med vad du ska säga och var du ska säga det, genom att ta fram ett ”sjökort” som fungerar som ett rättesnöre för den externa och interna kommunikationen.
Argument och retorik – Vilka är dina starkaste argument och vilken tonalitet ska du välja?

Kundlöfte – Vad är vårt löfte utifrån den nya positionen?

Tagline – Vilket ord vill vi äga eller förknippas med?

Mission – Vilken mission bör vi ha för att frälsa de ofrälsta?

Tonalitet – Hur uppträder vi? Vad säger vi?

Värderingar – Vilka värdeord eller ledord ska vi ha?

Kanalstrategi – Vilka kanaler passar bäst för vår position?

Storytelling – Vilken är vår historia? Vi skriver den.

Hissversion – Hur beskrivs vi på 25 sekunder?

Brandbooks – Tryckt eller digital kommunikationshandbok.

Från 130 000kr