Undersökningar och varumärkesanalys

För att kunna fatta välgrundade strategiska beslut behövs rätt fakta. Genom undersökningar och analyser hjälper vi dig reda ut vad som driver kassaflöde och marknadsvolym i ditt varumärke.
Fokusgrupper – Hur ser konsumenten på varumärket? Hur ställer sig kunderna till nya produktidéer? Genom att göra ett ordentligt förarbete kan man undvika onödiga misstag. Här kan vi även testa den nya positionen.

Enkätundersökningar – Vi genomför både webbaserade och traditionella enkätundersökningar.

Kvalitativa undersökningar – Djupintervjuer kan ge viktig information om ditt varumärke.

Varumärkesanalyser – Hur ser marknaden på ditt varumärke? Hur ser du på ditt varumärke?

Workgroups – Vad betyder positionen för vår avdelning? Hur kan vi utnyttja den? Vad kan vi göra för att förstärka den? Erbjudanden utifrån vår position?

Positioneringscheck/Intern tracking – Hur väl har vi lyckats få ut vårt budskap/position i organisationen?

Från 90 000kr