Varumärkes- och positioneringsstrategi

Vi ger ditt företag rätt plats i kundens medvetande. Baserat på hur marknaden ser ut hittar vi en ledig, logisk och lönsam position för ditt företag, och tar fram en strategi som lyfter fram ditt företags konkurrensfördelar.
Workshop – Syftet är att få samsyn i vad ditt företag är idag, vad ni vill bli, för vem, och hur ni ska nå dit. En workshop är det första steget i positioneringsprocessen.

Omvärldsanalys –- Vi kartlägger marknad, konkurrenter och kunder. För att framtidssäkra en ny position är omvärldsanalysen ett utmärkt hjälpmedel. Läs mer om Undersökningar och varumärkesanalys här.

Problemställning -– Vi formulerar en problemställning utifrån resultatet från workshop och omvärldsanalysen.

Positioneringsförslag -– Vi skapar din position. Vårt mål är att med hjälp av positionering göra ditt företag eller varumärke till marknadsledare eller förste utmanare.

Kategoriförslag -– Alla varumärken måste tåla en jämförelse med konkurrenterna. Vi hjälper dig hitta rätt kategori.

Hypotesverifikation -– Är positionen ledig, logisk och lönsam? Vi kollar.

Affärsidé -– Hur kommer positionen att påverka affärsidén? Behöver de jämkas med varandra hjälper vi gärna till.

Vision -– Vision tas fram utifrån nya positionen och önskade läget.

Från 140 000kr